Denon Eskolako lantalde teknikoa langile bik osatzen dute:

Sonia Avelino: administrazioa eta zerbitzuak, kontabilitatea eta kudeaketa ekonomikoa, begiraleen kontratazioak eta IGEen izapide fiskalak.

Posta elektronikoa: info@denoneskola.eus / Telefonoa 652731757

Ibon Idirin: talde organoen dinamizazioa eta aholkularitza (Batzar Orokorra, Zuzendaritza Batzordea, IGEak,…), Informazio Bulegoa, izapide administratiboak, komunikazioa eta aseguruak.

Posta elektronikoa: ibon@ehige.eus / Telefonoa: 638058921