Denon Eskola federazioa ondoko estatutuen arabaera antolatzen da. Bertan zehazten dira federazioaren helburuak, gobernu organoak eta erakundearen antolaketa araudia besteren artean.

Denon Eskolaren estatutuak deskargatu:

ESTATUTOS DENON 2013 EUSK