2021-22 ikasturterako protokoloa

2021-09-07

Hezkuntza Sailak ikastetxeei bidali die aurreko ikasturte amaierako Ikastetxeetan COVID-19ren aurreko prebentzio neurrien Protokolo Orokorraren bertsio eguneratua.

Hona hemen informazio garrantzitsuena:

Bizikidetza Egonkorreko Taldeak mantenduko dira (ikasgela barruko taldeak, pertsonen arteko distantzia gorde beharrik ez dutenak). Hainbat berrikuntza daude:

  • Lehen Hezkuntzan, 4 edo 5 ikaslek osatutako lan-azpitalde egonkorrak antola daitezke. Azpitaldeen arteko distantzia 1,5 metrokoa izatea gomendatzen da.
  • DBHko 1. eta 2. mailetan 3 edo 4 ikaslek osatutako lan-azpitalde egonkorrak antola daitezke. Azpitaldeen arteko distantzia 1,5 metrokoa izatea gomendatzen da. Talde horiek 10 egun baino gehiagoko oporraldien ondoren aldatu ahal izango dira, eta, ahal izanez gero, hautazko irakasgaiak partekatzen dituzten ikasleek osatuko dituzte.

Ez da tenperatura hartuko ikastetxera sartzean.

– Lehentasuna emango zaio kanpoko espazioen erabilerari.

Espazioak aireztatzeko beharra nabarmentzen da.

Eskolaz kanpoko jarduerak egin ahal izango dira hezkuntza-etapa guztietan. Taldeak nahasten badira, jarduerak aire zabalean egitea eta maila bereko ikasleekin egitea gomendatzen da. Eskolaz kanpoko jarduerak egiteko behar diren objektuak parteka daitezke, jarduera egin aurretik eta ondoren eskuetako higienea eginez eta materiala garbituz talde-aldaketen artean. Gogoratu aurreko ikasturtean gida espezifiko bat egin genuela zuen protokoloak egiten laguntzeko.

Guraso-elkarteak ikastetxeetako ohiko guneetan bildu ahal izango dira, bai eta egokitzat jotzen dituzten prestakuntza-jarduerak egin ere, dagozkien prebentzio eta higiene-neurriak betez eta Kontingentzia Plana eginez.

– Eskolako jantokiari dagokionez, aurten ere ohiko jangelaz bestelako espazioak erabil daitezke: garbitzeko erraza den eta berezko aireztapena duena (gimnasioa, liburutegia) eta, salbuespen gisa, ikasgelak berak. Azkenik, ikastetxetik gertu dauden beste espazio batzuk erabiltzea baloratuko da, beste erakunde batzuekin lankidetzan. CO2 neurgailuak erabiltzea gomendatzen da. Jantokiak protokolo espezifiko bat du.

Euskarazko barnetegiak berreskuratu dira. Ingurune euskaldun batean egiten diren lau eguneko egonaldiak dira barnetegiak, eta eremu euskaldun batean bizi ez diren Lehen Hezkuntzako 3. mailatik DBHko 2. mailara bitarteko ikasleei zuzenduta daude. Jarduera honek protokolo espezifiko bat du.

Neurri asko aurreko ikasturtekoaren antzekoak badira ere, nolabaiteko malgutasuna ematen da taldeen antolaketan, eta etenda geratu ziren zenbait zerbitzu eta jarduera berreskuratzen dira. Ildo horretan, familiak ikastetxeetara itzuli ahal izatea albiste ona da eskola parte-hartzaileagoa lortzeko. Era berean, eskolaz kanpoko jarduerek ezinbesteko funtzioa betetzen dute ikasleen prestakuntza integralean, eta horiek eskola-eremuan egitea segurtasunaren bermea da; horregatik, guraso-elkarteek zuzendaritza-taldearen eta klaustroaren laguntza osoa izan behar dute.

Hala ere, protokolo horiek betetzen direla bermatzeko, ikastetxeek beharrezko baliabide materialak eta giza baliabideak izan behar dituzte, bai eta gure eskola eta institutuen segurtasuna bermatuko duten espazio egokiak ere. Ildo horretan, oraindik ere baditugu haur hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako ikastetxe publikoak, kanpoko espazio estalirik ez dutenak. EHIGEtik dei egiten diegu udalei eta Hezkuntza Sailari behingoz konpon dezaten sare publikoaren gabezia historiko hori. Era berean, CO2 neurgailuak erabiltzeko gomendioarekin batera, zentroei tresna horiek eman behar zaizkie.

Eguneratutako informazio guztia hemen.