Gipuzkoako IGEen sare handiena

Baikara Federazioa Gipuzkoako eskola publiko ez unibertsitarioen Ikasle Gurasoen Elkarteen (IGE) Federazioa da. Gaur egun, federatutako 157 IGE ditugu, hauek Gipuzkoako eskola publikoen IGEetako %93a izanik. Hau dela eta, Baikara Gipuzkoako eskola publikoko ikasleriaren guraso gehiengoaren ordezkari eta bozeramaile da, Gipuzkoan Hezkuntza Publikoari eragin diezaioketen alderdi ezberdinak eztabaidatu eta erabaki daitezkeen negoziazio zein foro bezalakoetan lan eginez. Gure egitekoa Euskal Eskola Publikoko gurasoen ekimenak biltzea, babestea zein sustatzea eta haien benetako beharrei erantzutea da, gurasoen ordezkaritza bideratzen duten elkarteen bidez, gure seme-alabek prestakuntza pertsonal eta profesional sendoa izateko hezkuntzarik eta bitartekorik onenak izan ditzaten.

Erakunde independentea eta partaidetzan oinarritua

Baikara Federazioak talde politiko, erlijioso nahiz bestelako taldeekiko erabateko independentziaz zehazten eta gauzatzen du bere jarduna. Independentzia funtsezkoa da, izan ere, familien talde interesak babesteko, aukera ematen baitigu gurasoen iritziak erakundeei eta gizarteari jakinaraztean gure aldarrikapenak inolako mugarik gabe eta behar adinako irmotasunaz egiteko.

Baikara  Federazioak familiek hezkuntza prozesu guztian zehar erabateko partaidetza eta erabakitze ahalmena izan dezaten sustatzen du, gure seme-alaben heziketa irakasleekin batera partekatu beharreko ardura modura harturik, irakaskuntzaren kalitatea hobetzeari loturiko alderdiei dagokienez. Era berean, elkarteen eta ikastetxeen premiak asetzeko proiektuak bideratzen ditu, Euskal Eskola Publikoa kalitatezkoa, plurala, demokratikoa, euskalduna eta laikoa izateko xede bakarrarekin. Hori lortzeko, gizartea sentiberatzeko kanpainak egiten ditugu, euskarari, bizikidetzari nahiz kulturartekotasunari buruz, besteak beste.

Sareko lana (EHIGE)

Baikara Federazioa EHIGE konfederazioko kidea da (Euskalherriko Ikasleen Gurasoen Elkartea). EHIGE euskal irakaskuntza publikoko guraso talde handienaren ordezkaria da.

Elkartearen estatutuak

Gure SOZIETATE ESTATUTUETAN (azken eguneratzearen data: 2014ko azaroaren 8a), gure xede, jarduera, sozietate egoitza, IGE bazkideen betebehar eta eskubide, erregimen ekonomiko eta abarri buruzko xehetasun guztiak bilduta daude.

Baikara Federazioko bazkide izateko baldintzak

Hauek dira bazkide izateko bete beharreko baldintza bakarrak:

  • Gipuzkoako unibertsitateaz kanpoko hezkuntzako ikastetxe publiko bateko IGEa izatea.
  • Gure estatutuak onartzea.
  • Dagokion urteko kuota ordaintzea (ikastetxeko ikasle bakoitzeko 2,42 €).