Kalitatearen eta parte-hartze arduratsuaren alde egoteak, BAIKARA FEDERAZIOAK elkarte eta plataforma ezberdinetan inplikatu zein hauekin kolaboratzera darama: