2 urteko haurren matrikula prozesua gure eskola publikoetan egiteko datak hurbil daude eta,horregatik, zuen elkartera jo nahidugu, kezkatzen gaituen gai bati buruz informatzeko: 2

urteko gela horietarako laguntzaileen kontratazioa.

Ziur aski zuen ikastetxean ate irekiko egun bat edo batzuk ospatuko dira, eta bertan haurreiikastetxean eskolatzearen onurakerakutsiko zaizkie familiei. Uste dugu hori izan daitekeela

hurbiltzen diren familiei informazio egokia emateko unea.

Gogoratu
 • Hezkuntza Sailaren ardura da baliabideak ikastetxeetara bidaltzea.
 • Hezkuntza Sailak erantzun behar die ikastetxe bakoitzeko 2 urteko gelen beharrei.
 • Hezkuntza eta zaintza lanak eskola-orduetan egiteko langileak kontratatzea ez dagokio
gurasoen elkarteari, ezta familiei ere.
 • Eskola orduetan 2 eta/edo 3 urteko gelei artatzen dieten laguntzaileak ez daude Hezkuntza Sailaren mende.
 • Ez OOGek eta ikastetxeko zuzendaritzek ez dute erabakitzeko edo kontratatzeko   eskubiderik. Ez da derrigorrezkoa IGEak edo familiek bi urtekoen gelentzako laguntzaileak kontratatzea.
 • Gurasoen Elkarteek edo familiek kontrataziorik ez egitea erabakitzen badute, inork ezin du behartu kontratazioa egitera.
 • Kontratazioa egin arren, ezin dira familiak ordaintzera behartu.
 • Elkartearen betebeharra da ordaintzea derrigorrezkoa ez dela jakinaraztea. Edozein familiak uko egin diezaioke ordaintzeari.
 • Kontratazioa egiten duen erakundea da horren arduraduna eta, beraz, horren ondorioz sortzen diren arazo guztien arduraduna.
 • Ordainketak ez egitearen edo berandu egitearen ondorioz, elkarte asko egoera sostengaezin batera iristen ari dira, eta haiekin batera bazkide guztiak. Une horretan elkarteko kide ez diren familiei edo hurrengo urtean ikastetxea utziko dutenei zerbitzu bat ematen ari dira ikastetxeak kasu batzuetan.
 • Egoera hau Bizkaian bakarrik ematen da. Familiek ez dute laguntzailerik kontratatzen ez Gipuzkoan ez Araban, eta Bizkaian adina baliabide dituzte.
 • Badakigu Hezkuntza Ikuskaritza ikastetxeak bisitatzen ari dela egoera honen inguruan informatzeko,
Horregatik guztiagatik gomendatzen dizuegu
 • Zuen ikastetxean zer kontratazio mota dagoen jakitea, baita berritzeko baldintzak, baldintza ekonomikoak, iraupena, murrizketak eta abar ere. Hainbatetan, gurasoen elkarteek kontratuen berritze automatikoak jasan dituzte.
 • 2 eta 3 urteko gelei dagokienez, Hezkuntza Sailak bidaltzen dituen baliabideen berri ematea eskatzea ikastetxeko zuzendaritzari . ( LPZ – Lanpostuen zerrenda)
 • Ikastetxeko OOGtik 2 eta 3 urteko geletarako behar diren baliabideak eskatzea, ikastetxeak hala behar badu.
 • Ikastetxeko zuzendaritzari eskatzea matrikulazio-prozesuan, ate irekien egunean eta ikasturte hasierako bileretan, 2 eta 3 urteko familia berriei informazio argia ematea, laguntzaileak ordaintzea derrigorrezkoa ez dela adieraziz.
 • Ikasturtea amaitzean, enpresari jakinaraztea kontratazioa amaitu dela eta kontratu-harremana amaitu dela. Horrela, ez da automatikoki luzatuko.

 

Informazio osagarria: